Jaar 2012

Dit is een rubriek waar wetenswaardigheden worden opgetekend die in 2012 hebben plaatsgevonden.

Uiteraard zullen regelmatig nieuwe gegevens aan deze rubriek worden toegevoegd.

Om een rubriek over 2012 te maken, moeten we de hele winter van eind 2011 en begin 2012 in dit overzicht moeten meenemen.

 

De winter van 2012 begint niet zoals in 2011 in december maar pas in februari 2012.

Tot aan de vorstperiode van februari waren de dagen én nachten vrijwel vorstvrij met uitzondering van enkele nachten met enige graden vorst.

In november 3 nachten met vorst tot min 2,2 ° C en in december 1 nacht met een temperatuur van min 1,2 ° C.

 

In de periode van 28 januari tot en met 14 februari hadden we 15 vorstdagen en 18 nachten met vorst.

De nacht met de laagste temperatuur was in de nacht van 7 op 8 februari met een temperatuur van min 13,9 ° C.

Hoe de planten deze vorstperiode zullen overleven daar moeten we nog even op wachten. 

 

Deze foto is genomen op 18 februari 2012, dus na de vorstperiode en is een foto van de Cunningham Livurce.

Alle bladeren zijn nog aanwezig en tot nu geen duidelijke vorstschade.

Mijn ervaring zegt echter dat pas na enkele weken duidelijk is of de plant vorstschade heeft.

 

Inmiddels zijn alle bladeren afgevallen.

 

 

 

Zoals het nu eruit ziet is de schade toch groter dan verwacht.

Het lijkt erop dat dat de "zachte" winter de sapstroom of niet gestopt heeft of weer opgang heeft gebracht.

Vele zaailingen van Poncirus (onderstammen) zijn bevroren en dat is heel opmerkelijk.

Vorig jaar met de lange vorstperiode hebben deze onderstammen zonder problemen overleefd.

Nogmaals het kan nog allemaal ten goede komen, later meer.

Het blijkt inderdaad tegen te vallen. Net als de inheemse (fruit)bomen hebben ook de vorstbestendige planten schade opgelopen.

Het lijkt erop dat de US119 en de (Clementine X Orlando) X Poncirus vorstschade hebben opgelopen en misschien opgegeven moeten worden.

Zoals het nu uitziet hebben de Cunningham Livurce; de Morton Citrange; de Keraji Mandarin; de Swingle F8 5 Stars en de Curafora ook deze vorstperiode overleefd.

Ook na deze toch redelijk strenge vorstperiode hebben de bovenstaande soorten deze winter overleefd.

De nieuwe knopjes zijn al duidelijk zichtbaar.

Het schijnt dat de (late) vorstperiode ook veel schade aan onze inheemse fruitbomen heeft veroorzaakt.

Daaruit blijkt dat de genoemde soorten met onze inheemse fruitsoorten qua vorstbestendigheid kunnen wedijveren.

Het verschil is wel dat de "normale" fruitbomen eerder bloeien dan de citrusplanten.

 

Het jaar 2012 is achteraf gezien een slecht jaar voor citrusplanten geweest.

Van veel soorten (Clementine x Orlando X Poncirus), de Satsuma’s, de Changsha Mandarin, de Citsuma  zijn de vruchten niet rijp geworden.

                                                           

(Clem X Orlando X Ponc)     Satsuma Aoshima                Changsha Mandarin            Sunquat                        Junos

 

 

De vruchten van de Junos zijn wel rijp. Een foto van dit jaar is ook nog te zien onder http://www.citrusbali.nl/vorstbestendige.htm en dan onder Citrus Junos, Yuzu.

Hoe het proleem van de niet rijpe vruchten opgelost kan worden is nog niet helemaal duidelijk.

De normale (niet winterharde) citrusplanten stoppen in de winter met groeien, maar na de winter gaat de groei weer gewoon verder. Het is te hopen dat de vorstbestendige planten hetzelfde reageren.

 

De temperaturen zijn op dit moment nog niet van dien aard dat de (jonge) planten reeds in de winterberging moeten.

Ook de jonge planten kunnen enige graden nachtvorst verdragen.

Als de temperatuur dag en nacht onder het vriespunt beland zullen de planten die nog niet 4 jaar of ouder zijn in de winterberging moeten worden opgeborgen.

 

Wordt vervolgd.

 

 

Startpagina