Vorstbestendigheid van citrusplanten

Citrusplanten die vorstbestendig zijn tot - 8, 10 of 12 C hebben in sommige situaties toch bescherming nodig tegen lage temperaturen.

De vorstbestendigheid hangt af van de soort plant en varieert van -8 tot -24 C.

In de regel zijn deze planten echter pas vorstbestendig na 3 tot 4 jaar.

Planten die jonger zijn moeten bij strenge vorst beschermd worden. Bescherming bieden vliesdoeken, oude dekens, jute en dergelijke. De plant moet wel nog kunnen ademen en er mag geen broei ontstaan. In de regel worden de planten alleen gedurende een (strenge) vorstperiode beschermd. Op het moment dat de vorst verdwenen is moet ook de bescherming worden verwijderd, dit om te vroeg uitlopen van de plant te voorkomen.

Een ander probleem dat zich voordoet met (vorstbestendige) citrusplanten is de herfst- en winterperiode. Citrusplanten verliezen niet zoals onze fruitbomen in de herfst hun bladeren. Citrusplanten behouden met uitzondering van de Poncirus Trifoliata ook in de winter hun bladeren. Alleen bij strenge vorst laten vele soorten ook de bladeren vallen. Deze vallen echter pas af, enkele weken na de vorstperiode. Blijven de bladeren wel aan de boom hangen, maar hebben ze wel vorstschade (bladeren worden dan bruin met vlekken), dan kan dit betekenen dat de boom als verloren beschouwd moet worden. Ook het tijdstipt wanneer de vorstperiode begint is van belang. De winter van 2011-2012 begon pas eind januari, na een "warme" december en januari (zie ook jaar 2012).

 Dit betekent dat de planten niet automatisch een rustperiode nemen. De rustperiode (herfst - winter) ontstaat alleen als de temperatuur gedurende 24 uur beneden de 10 C komt. Daalt de temperatuur op korte termijn van + 12 C naar enkele graden onder nul kan dit vorstschade opleveren. In zo'n situatie is bescherming noodzakelijk als men geen vorstschade wil hebben. Ook hier weer zo snel mogelijk de bescherming verwijderen. Nog een punt van aandacht met betrekking tot de vorstbestendigheid is niet alleen de minimum temperatuur maar ook de lengte van de vorstperiode. De planten overleven eerder bij een lage temperatuur gedurende een korte periode dan een minder lage temperatuur gedurende meerdere dagen.

 

 

Vorstbestendig van -20 tot -24         Vorstbestendig van -15 tot -18    Vorstbestendig van -10 tot -12    Vorstbestendig to -8

 

terug naar startpag.